باز کردن منو اصلی

ویکی β

Basal medium

basal medium(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

basal medium

واژه مصوب:

محیط پایه

تعریف:

محیط ساده‌ای که پایۀ محیط‌های غنی‌شده است