باز کردن منو اصلی

ویکی β

Bead wrapper

bead wrapper(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

bead wrapper

واژه مصوب:

لفاف طوقه

تعریف:

نواری از منسوج آغشته به لاستیک که به دور طوقه می‌پیچند تا مغزۀ طوقه در حین ساخت و شکل‌گیری و پخت تایر، جابه‌جا نشود و تغییر شکل پیدا نکند