باز کردن منو اصلی

ویکی β

Bias-belted tyre

bias-belted tyre(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

bias-belted tyre, belted-bias tyre

واژه مصوب:

تایر لایه‌اریب تسمه‌ای

تعریف:

نوعی تایر لایه‌اریب با تسمه‌هایی از رَسُن، نخ فولاد یا شیشه که بر روی لایه‌ها قرار دارند و با خط مرکزی رویه زاویۀ تند می‌سازند