باز کردن منو اصلی

ویکی β


bid(اقتصاد)

واژه بیگانه:

bid

واژه مصوب:

قیمت پیشنهادی

تعریف:

قیمت پیشنهادشده برای خرید یا فروش کالا یا خدمات که از یک منظر بالاترین و از منظر دیگر مناسب‌ترین است


bid(مدیریت-مدیریت پروژه)

واژه بیگانه:

bid

واژه مصوب:

قیمت پیشنهادی

تعریف:

قیمت پیشنهادشده برای خرید یا فروش کالا یا خدمات که از یک منظر بالاترین و از منظر دیگر مناسب‌ترین است