Bug deflector

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


bug deflector(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

bug deflector, bug shield, hood shield, hood deflector

واژه مصوب:

سپرچه

تعریف:

قطعۀ بسپاری یا پلاستیکی شفاف که در جلوی در موتور نصب می‌شود و مانع از برخورد حشرات و سنگریزه به شیشۀ جلو و در موتور می‌شود


bug deflector(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

bug deflector, bug shield, hood shield, hood deflector

واژه مصوب:

سپرچه

تعریف:

قطعۀ بسپاری یا پلاستیکی شفاف که در جلوی در موتور نصب می‌شود و مانع از برخورد حشرات و سنگریزه به شیشۀ جلو و در موتور می‌شود