باز کردن منو اصلی

ویکی β

Choluria

choluria(پزشکی)

واژه بیگانه:

choluria, biliuria

واژه مصوب:

صفرامیزی

تعریف:

وجود صفرا در پیشاب که در هنگام ترشح بیش‌ازحد صفرا در خون رخ می‏دهد