باز کردن منو اصلی

ویکی β

Consul-general

consul-general(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

consul-general

واژه مصوب:

سرکنسول

تعریف:

کنسولی که بر کار دیگر کنسولگری‌های کشور متبوع خود در حوزه‏ای تعیین‏شده نظارت دارد