باز کردن منو اصلی

ویکی β

Conversion coating

نسخهٔ تاریخ ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۴ توسط Admin (بحث | مشارکت‌ها) (Automatic page editing by robot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


conversion coating(خوردگی)

واژه بیگانه:

conversion coating

واژه مصوب:

پوشش تبدیلی

تعریف:

پوشش حاصل از عملیات شیمیایی یا برق‌شیمیایی/ الکتروشیمیایی سطوح فلزی که ماهیتی متفاوت با فلز پایه دارد


conversion coating(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

conversion coating

واژه مصوب:

پوشش تبدیلی

تعریف:

پوشش حاصل از عملیات شیمیایی یا برق‌شیمیایی/ الکتروشیمیایی سطوح فلزی که ماهیتی متفاوت با فلز پایه دارد