Corrosion inhibitor

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


corrosion inhibitor(خوردگی)

واژه بیگانه:

corrosion inhibitor

واژه مصوب:

بازدارندۀ خوردگی

تعریف:

ماده‌ای با غلظتی خاص که به محیط خورنده اضافه می‌شود و از سرعت خوردگی می‌کاهد


corrosion inhibitor(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

corrosion inhibitor

واژه مصوب:

بازدارندۀ خوردگی

تعریف:

ماده‌ای با غلظتی خاص که به محیط خورنده اضافه می‌شود و از سرعت خوردگی می‌کاهد