باز کردن منو اصلی

ویکی β

Dialog/ dialogue


dialog/ dialogue(سینما و تلویزیون)

واژه بیگانه:

dialog/ dialogue , lines 2

واژه مصوب:

گفت‌وگو

تعریف:

مکالمات بین دو یا چند شخصیت


dialog/ dialogue(هنرهای نمایشی)

واژه بیگانه:

dialog/ dialogue , lines 2

واژه مصوب:

گفت‌وگو

تعریف:

مکالمات بین دو یا چند شخصیت