Dispersion: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (Automatic page editing by robot)
جز (Automatic page editing by robot)
 
(۲ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
 
<!--Term Start -->
 
<!--Term Start -->
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
سطر ۶۴: سطر ۶۹:
 
تعریف:
 
تعریف:
 
  فرایندی که در آن ذرات یک ماده در ماده‏ای دیگر پراکنده می‏شود
 
  فرایندی که در آن ذرات یک ماده در ماده‏ای دیگر پراکنده می‏شود
 +
 +
 +
 +
 +
==dispersion(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)==
 +
واژه بیگانه:
 +
dispersion 2, dispersing
 +
 +
واژه مصوب:
 +
پراکنش 1
 +
 +
تعریف:
 +
فرایندی که در آن ذرات یک ماده در ماده‏ای دیگر پراکنده می‏شود
 +
 +
 +
 +
 +
==dispersion(شیمی)==
 +
واژه بیگانه:
 +
dispersion 3
 +
 +
واژه مصوب:
 +
پراکنه
 +
 +
تعریف:
 +
سامانه‏ای دوفازی که فاز پراکندۀ آن به‌صورت ذرات کوچک در فاز پیوسته توزیع می‏شود
 +
 +
 +
 +
 +
==dispersion(مهندسی بسپار)==
 +
واژه بیگانه:
 +
dispersion 3
 +
 +
واژه مصوب:
 +
پراکنه
 +
 +
تعریف:
 +
سامانه‏ای دوفازی که فاز پراکندۀ آن به‌صورت ذرات کوچک در فاز پیوسته توزیع می‏شود
 +
 +
 +
 +
 +
==dispersion(مهندسی بسپار- تایر)==
 +
واژه بیگانه:
 +
dispersion 3
 +
 +
واژه مصوب:
 +
پراکنه
 +
 +
تعریف:
 +
سامانه‏ای دوفازی که فاز پراکندۀ آن به‌صورت ذرات کوچک در فاز پیوسته توزیع می‏شود
 +
 +
 +
 +
 +
==dispersion(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)==
 +
واژه بیگانه:
 +
dispersion 3
 +
 +
واژه مصوب:
 +
پراکنه
 +
 +
تعریف:
 +
سامانه‏ای دوفازی که فاز پراکندۀ آن به‌صورت ذرات کوچک در فاز پیوسته توزیع می‏شود
  
  
سطر ۸۶: سطر ۱۵۶:
 
[[رده:خوردگی]]
 
[[رده:خوردگی]]
 
[[رده:شیمی]]
 
[[رده:شیمی]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار- تایر]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ]]
 +
 +
 +
[[رده:خوردگی]]
 +
[[رده:شیمی]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار- تایر]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ]]
 +
 +
 +
[[رده:شیمی]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار- تایر]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ]]
 +
 +
 +
[[رده:شیمی]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار- تایر]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ]]
 +
 +
 +
[[رده:شیمی]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار- تایر]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ]]
 +
 +
 +
[[رده:شیمی]]
 +
[[رده:مهندسی بسپار]]
 
[[رده:مهندسی بسپار- تایر]]
 
[[رده:مهندسی بسپار- تایر]]
 
[[رده:مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ]]
 
[[رده:مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ]]
 
<!--Cat End-->
 
<!--Cat End-->
 
<!-- Book Start-->
 
<!-- Book Start-->
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
سطر ۹۵: سطر ۲۰۰:
  
 
[[رده: دفتر سوم]]
 
[[رده: دفتر سوم]]
 +
 +
 +
 +
[[رده: دفتر جهارم]]
 +
 +
 +
 +
[[رده: دفتر جهارم]]
 +
 +
 +
 +
[[رده: دفتر جهارم]]
 +
 +
 +
 +
[[رده: دفتر جهارم]]
 +
 +
 +
 +
[[رده: دفتر جهارم]]
  
  

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۵


dispersion(شیمی)

واژه بیگانه:

dispersion 1

واژه مصوب:

پاشش

تعریف:

تجزیۀ بسامدهای گوناگون موج مرکب به مؤلفه‏های آن براثر سرعت‏های متفاوت موج در محیط انتشار


dispersion(فیزیک)

واژه بیگانه:

dispersion 1

واژه مصوب:

پاشش

تعریف:

تجزیۀ بسامدهای گوناگون موج مرکب به مؤلفه‏های آن براثر سرعت‏های متفاوت موج در محیط انتشارdispersion(خوردگی)

واژه بیگانه:

dispersion 2, dispersing

واژه مصوب:

پراکنش 1

تعریف:

فرایندی که در آن ذرات یک ماده در ماده‏ای دیگر پراکنده می‏شودdispersion(شیمی)

واژه بیگانه:

dispersion 2, dispersing

واژه مصوب:

پراکنش 1

تعریف:

فرایندی که در آن ذرات یک ماده در ماده‏ای دیگر پراکنده می‏شودdispersion(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

dispersion 2, dispersing

واژه مصوب:

پراکنش 1

تعریف:

فرایندی که در آن ذرات یک ماده در ماده‏ای دیگر پراکنده می‏شودdispersion(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

dispersion 2, dispersing

واژه مصوب:

پراکنش 1

تعریف:

فرایندی که در آن ذرات یک ماده در ماده‏ای دیگر پراکنده می‏شودdispersion(شیمی)

واژه بیگانه:

dispersion 3

واژه مصوب:

پراکنه

تعریف:

سامانه‏ای دوفازی که فاز پراکندۀ آن به‌صورت ذرات کوچک در فاز پیوسته توزیع می‏شودdispersion(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

dispersion 3

واژه مصوب:

پراکنه

تعریف:

سامانه‏ای دوفازی که فاز پراکندۀ آن به‌صورت ذرات کوچک در فاز پیوسته توزیع می‏شودdispersion(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

dispersion 3

واژه مصوب:

پراکنه

تعریف:

سامانه‏ای دوفازی که فاز پراکندۀ آن به‌صورت ذرات کوچک در فاز پیوسته توزیع می‏شودdispersion(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

dispersion 3

واژه مصوب:

پراکنه

تعریف:

سامانه‏ای دوفازی که فاز پراکندۀ آن به‌صورت ذرات کوچک در فاز پیوسته توزیع می‏شود