باز کردن منو اصلی

ویکی β

Dizygotic twins

نسخهٔ تاریخ ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۱ توسط Admin (بحث | مشارکت‌ها) (Automatic page editing by robot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


dizygotic twins(علوم پایۀ پزشکی)

واژه بیگانه:

dizygotic twins, dissimilar twins, fraternal twins, biovular twins

واژه مصوب:

دوقلوهای دوزاگ

تعریف:

دو زادۀ یک آبستنی که از دو تخمک متفاوت به وجود آمده‌ باشند |||متـ . دوقلوهای دو‌تخم|||      دوقلوهای ناهمسان non-identical twins


dizygotic twins(زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری)

واژه بیگانه:

dizygotic twins, dissimilar twins, fraternal twins, biovular twins

واژه مصوب:

دوقلوهای دوزاگ

تعریف:

دو زادۀ یک آبستنی که از دو تخمک متفاوت به وجود آمده‌ باشند |||متـ . دوقلوهای دو‌تخم|||      دوقلوهای ناهمسان non-identical twinsdizygotic twins(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

dizygotic twins, dissimilar twins, fraternal twins, biovular twins

واژه مصوب:

دوقلوهای دوزاگ

تعریف:

دو زادۀ یک آبستنی که از دو تخمک متفاوت به وجود آمده‌ باشند |||متـ . دوقلوهای دو‌تخم|||      دوقلوهای ناهمسان non-identical twins