Dominant firm

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

dominant firm(اقتصاد)

واژه بیگانه:

dominant firm

واژه مصوب:

بنگاه غالب

تعریف:

بنگاهی که در بازارهای حوزۀ کاری خود یا بازارهای هدف در جایگاه رهبری قرار دارد