باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Eccentric anomaly

نسخهٔ تاریخ ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۹ توسط Admin (بحث | مشارکت‌ها) (Automatic page editing by robot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

eccentric anomaly(هوافضا)

واژه بیگانه:

eccentric anomaly

واژه مصوب:

بی‌هنجاری خروج‌ازمرکز

تعریف:

زاویه‌ای در نقطۀ حضیض که حاصل تقاطع قطری از دایرۀ محیطی مدار بیضوی گذرنده از جسم و خط عمود بر محور اصلی مدار بیضوی است