باز کردن منو اصلی

ویکی β

Ecological study

ecological study(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

ecological study

واژه مصوب:

مطالعۀ بوم‌شناختی

تعریف:

مطالعه‌ای تحلیلی که در آن واحد تحلیل به‌ جای فرد، جمعیت یا گروه‌های افراد است