Family tree

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


family tree(باستان‌شناسی)

واژه بیگانه:

family tree

واژه مصوب:

درخت خانوادگی

تعریف:

نموداری که نشان‌دهندۀ مجموعۀ روابط خویشاوندی زبان‌های یک خانوادۀ زبانی است


family tree(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

family tree

واژه مصوب:

درخت خانوادگی

تعریف:

نموداری که نشان‌دهندۀ مجموعۀ روابط خویشاوندی زبان‌های یک خانوادۀ زبانی است