Gyromagnetic compass

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


gyromagnetic compass(ژئوفیزیک)

واژه بیگانه:

gyromagnetic compass

واژه مصوب:

‌قطب‌نمای چرخامغناطیسی

تعریف:

[ژئوفیزیک] نوعی قطب‌نمای مغناطیسی که در آن از پایداری چرخش‌نمایانه (gyroscopic) برای تعیین جهت استفاده می‌شود|||[هوافضا] چرخش‌قطب‌نمایی که مقیاس سمت آن با نصف‌النهار مغناطیسی با یک عقربۀ مغناطیسی همراستا نگه داشته می‌شود


gyromagnetic compass(هوافضا)

واژه بیگانه:

gyromagnetic compass

واژه مصوب:

‌قطب‌نمای چرخامغناطیسی

تعریف:

[ژئوفیزیک] نوعی قطب‌نمای مغناطیسی که در آن از پایداری چرخش‌نمایانه (gyroscopic) برای تعیین جهت استفاده می‌شود|||[هوافضا] چرخش‌قطب‌نمایی که مقیاس سمت آن با نصف‌النهار مغناطیسی با یک عقربۀ مغناطیسی همراستا نگه داشته می‌شودgyromagnetic compass(ژئوفیزیک)

واژه بیگانه:

gyromagnetic compass

واژه مصوب:

قطب‌نمای چرخامغناطیسی

تعریف:

نوعی قطب‌نمای مغناطیسی که در آن از پایداری چرخش‌نمایانه (gyroscopic) برای تعیین جهت استفاده می‌شود