باز کردن منو اصلی

ویکی β

Impedance relay

impedance relay(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

impedance relay, distance relay

واژه مصوب:

رلۀ فاصله‌یاب

تعریف:

رله‌ای حفاظتی که محل رهبندی بهره‌برداری را تشخیص می‌دهد