باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Lophotrichous

نسخهٔ تاریخ ‏۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۱ توسط Admin (بحث | مشارکت‌ها) (Automatic page editing by robot)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

lophotrichous(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

lophotrichous

واژه مصوب:

قطب‌تاژک

تعریف:

ویژگی یاخته‌ای که در یک یا هر دو قطب آن یک دسته تاژک وجود دارد