باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

National consensus

national consensus(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

national consensus

واژه مصوب:

اجماع ملی

تعریف:

اجماعی که در سطح کشور شکل می‏گیرد