Open shrinkage

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو


open shrinkage(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

open shrinkage

واژه مصوب:

تنجش باز

تعریف:

نوعی عیب حاصل از تنجش که سبب ایجاد حفره‌های انقباضی در قسمت بالایی قطعه یا در ضخیم‌ترین بخش آن می‌شود که تا سطح قطعه امتداد می‌یابد|||متـ . تنجش خارجی external shrinkage


open shrinkage(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

open shrinkage

واژه مصوب:

تنجش باز

تعریف:

نوعی عیب حاصل از تنجش که سبب ایجاد حفره‌های انقباضی در قسمت بالایی قطعه یا در ضخیم‌ترین بخش آن می‌شود که تا سطح قطعه امتداد می‌یابد|||متـ . تنجش خارجی external shrinkage