باز کردن منو اصلی

ویکی β

Orbital mechanics

orbital mechanics(هوافضا)

واژه بیگانه:

orbital mechanics, astrodynamics 2

واژه مصوب:

مکانیک مدارها

تعریف:

استفاده از پرتابه‌شناسی (ballistics) و مکانیک سماوی در مسائل کاربردی مربوط به حرکت موشک‌ها و فضاپیماها