باز کردن منو اصلی

ویکی β

Paleontology

paleontology(زمین‏شناسی)

واژه بیگانه:

paleontology

واژه مصوب:

دیرینه‏شناسی

تعریف:

مطالعۀ حیات در گذشتۀ زمین‏شناختی بر پایۀ فسیل‌ها و رده‏بندی آنها و همچنین رابطۀ آنها با گیاهان و جانوران امروزی و گاه‌شماری تاریخ زمین