باز کردن منو اصلی

ویکی β

Parallel impedance

parallel impedance(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

parallel impedance

واژه مصوب:

رهبندی موازی

تعریف:

یکی از دو یا چند رهبندی که به یک جفت پایانه وصل می‌شود