باز کردن منو اصلی

ویکی β

Passive defense

passive defense(علوم نظامی)

واژه بیگانه:

passive defense

واژه مصوب:

پدافند غیرعامل

تعریف:

اقداماتی منفعلانه برای کاهش خسارت یا ممانعت از خسارت ناشی از عملکرد خصمانۀ دشمن