باز کردن منو اصلی

ویکی β

Power system management

power system management(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

power system management

واژه مصوب:

مدیریت سامانۀ برق

تعریف:

مجموعه فعالیت‌هایی به‌منظور راهبری بخش تولید و انتقال و توزیع انرژی الکتریکی به‌نحوی‌که، با کمترین هزینه، ایمنی لازم نیز حفظ شود