باز کردن منو اصلی

ویکی β

quasar(نجوم‌)

واژه بیگانه:

quasar

واژه مصوب:

اختروَش

تعریف:

جِرم ستاره‏مانندی به درخشندگی یک کهکشان که عموماً در فاصلۀ بسیار زیادی از زمین قرار دارد و تصور می‏شود هسته‏های درخشان کهکشان‌های فعال و دوردست باشد