باز کردن منو اصلی

ویکی β

Reverse curve


reverse curve(حمل‌ونقل درون‌شهری-جاده‌ای)

واژه بیگانه:

reverse curve

واژه مصوب:

قوس معکوس

تعریف:

دو قوس متوالی با سمت‌های متفاوت


reverse curve(حمل‌ونقل ریلی)

واژه بیگانه:

reverse curve

واژه مصوب:

قوس معکوس

تعریف:

دو قوس متوالی با سمت‌های متفاوت