باز کردن منو اصلی

ویکی βمحتویات

tide(اقیانوس‌شناسی)

واژه بیگانه:

tide

واژه مصوب:

کِشَند

تعریف:

بالا و پایین رفتن دوره‏ای سطح آب اقیانوس و پوستۀ زمین براثر نیروهای گرانشی ماه و خورشید


tide(زمین‏شناسی)

واژه بیگانه:

tide

واژه مصوب:

کِشَند

تعریف:

بالا و پایین رفتن دوره‏ای سطح آب اقیانوس و پوستۀ زمین براثر نیروهای گرانشی ماه و خورشیدtide(ژئوفیزیک)

واژه بیگانه:

tide

واژه مصوب:

کِشَند

تعریف:

بالا و پایین رفتن دوره‏ای سطح آب اقیانوس و پوستۀ زمین براثر نیروهای گرانشی ماه و خورشیدtide(علوم جَوّ)

واژه بیگانه:

tide

واژه مصوب:

کِشَند

تعریف:

بالا و پایین رفتن دوره‏ای سطح آب اقیانوس و پوستۀ زمین براثر نیروهای گرانشی ماه و خورشید