باز کردن منو اصلی

ویکی β

Vertical gyro

vertical gyro(هوافضا)

واژه بیگانه:

vertical gyro 

واژه مصوب:

چرخش‌نمای قائم

تعریف:

چرخش‌نمایی دارای دو درجه آزادی که محور چرخش آن قائم است و نشانک‌های خروجی از زوایای قاب‌ها، چرخش زاویه‌ای پایه حول دو محور متعامد را نشان می‌دهد