باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Zataria multiflora

Zataria multiflora(گیاهان دارویی)

واژه بیگانه:

Zataria multiflora, Zataria bracteata,Zataria multiflora var. elatior

واژه مصوب:

آویشن شیرازی پُرگل

تعریف:

گونه‌ای آویشن شیرازی به شکل بوته‌ای به ارتفاع 30 تا 80 سانتی‌متر و با شاخه‌های زیرین چوبی و بسیار منشعب و بی‌برگ و سفید و با کرک‌های ساده و متراکم و برگ‌های تخم‌مرغی‌ـ دایره‌ای و دایره‌ای و چرخه‌های گل اغلب دور از هم و دارای 8 تا 10 گل و با جام گل به طول 3 میلی‌متر