-factor authentication

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


-factor authentication(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

2-factor authentication

واژه مصوب:

اصالت‏سنجی دوعاملی

تعریف:

سامانه‏ای که در آن از دو شیوۀ مختلف برای اصالت‏سنجی استفاده می‌شود


-factor authentication(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

3-factor authentication

واژه مصوب:

اصالت‌سنجی سه‌عاملی

تعریف:

قوی‌ترین صورت اصالت‌سنجی کاربران که در آن آمیزه‌ای از گزینه‌های فیزیکی چون گذرواژه و گذرعبارت (pass phrase) و شناسۀ شخصی به کار می‌رود