Absolute zero

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


absolute zero(شیمی)

واژه بیگانه:

absolute zero

واژه مصوب:

صفر مطلق

تعریف:

دمایی که در آن فرض بر این است که حرکت مولکولی از میان می‏رود و جسم دارای انرژی گرمایی نیست


absolute zero(فیزیک)

واژه بیگانه:

absolute zero

واژه مصوب:

صفر مطلق

تعریف:

دمایی که در آن فرض بر این است که حرکت مولکولی از میان می‏رود و جسم دارای انرژی گرمایی نیست