Absorber

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

absorber(فیزیک)

واژه بیگانه:

absorber

واژه مصوب:

جذبنده

تعریف:

هر ماده با مقطع جذبِ نوترون زیاد که بتوان از آن در تنظیم آهنگ واکنش هسته‌ای استفاده کرد