Absorption coefficient

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


absorption coefficient(شیمی)

واژه بیگانه:

absorption coefficient

واژه مصوب:

ضریب جذب

تعریف:

[شیمی]‏ کسری از انرژی که در فرایند جذب در واحد طول مسیر در واحد غلظت (مولار) جذب می‌شود|||[فیزیک]‏ کسری از انرژی که در فرایند جذب در واحد طول مسیر جذب می‌شود|||متـ . نسبت جذب absorption ratio


absorption coefficient(فیزیک)

واژه بیگانه:

absorption coefficient

واژه مصوب:

ضریب جذب

تعریف:

[شیمی]‏ کسری از انرژی که در فرایند جذب در واحد طول مسیر در واحد غلظت (مولار) جذب می‌شود|||[فیزیک]‏ کسری از انرژی که در فرایند جذب در واحد طول مسیر جذب می‌شود|||متـ . نسبت جذب absorption ratio