Abstinence

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو



abstinence(اعتیاد)

واژه بیگانه:

abstinence 1

واژه مصوب:

پرهیز

تعریف:

1. خودداری از مصرف مواد با هدف درمان اعتیاد|||2. خودداری از انجام عمل جنسی


abstinence(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

abstinence 1

واژه مصوب:

پرهیز

تعریف:

1. خودداری از مصرف مواد با هدف درمان اعتیاد|||2. خودداری از انجام عمل جنسی



abstinence(اعتیاد)

واژه بیگانه:

abstinence 2

واژه مصوب:

خویشتن‌داری

تعریف:

عملکرد مشاور یا درمانگر در خودداری از گفت‌وگو و تعامل مهارنشده (uninhibited) با فرد مُراجع



abstinence(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

abstinence 2

واژه مصوب:

خویشتن‌داری

تعریف:

عملکرد مشاور یا درمانگر در خودداری از گفت‌وگو و تعامل مهارنشده (uninhibited) با فرد مُراجع