Accelerated life test

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


accelerated life test(خوردگی)

واژه بیگانه:

accelerated life test

واژه مصوب:

آزمون طول عمر شتاب‌یافته

تعریف:

آزمونی که در آن با افزودن مواد خورنده به محیط، طول عمر ماده را در زمانی کوتاه‌تر از معمول بررسی و تعیین می‌کنند


accelerated life test(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

accelerated life test

واژه مصوب:

آزمون طول عمر شتاب‌یافته

تعریف:

آزمونی که در آن با افزودن مواد خورنده به محیط، طول عمر ماده را در زمانی کوتاه‌تر از معمول بررسی و تعیین می‌کنندaccelerated life test(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

accelerated life test

واژه مصوب:

آزمون طول عمر شتاب‌یافته

تعریف:

آزمونی که در آن با افزودن مواد خورنده به محیط، طول عمر ماده را در زمانی کوتاه‌تر از معمول بررسی و تعیین می‌کنند