Accent

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوaccent(موسیقی)

واژه بیگانه:

accent 1

واژه مصوب:

تأکید

تعریف:

برجستگی نغمات که با تغییر شدت یا ارزش زمانی یا زیروبمی حاصل می‏شود


accent(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

accent 2, stress 1, word accent 1

واژه مصوب:

تکیه

تعریف:

برجستگی یک هجا یا واژه در زنجیرۀ گفتار|||متـ . تکیۀ واژه word accent 2accent(باستان‏شناسی)

واژه بیگانه:

accent 3

واژه مصوب:

لهجه

تعریف:

گونه‏ای از زبان که ویژگی‌های تلفظی آن موقعیت جغرافیایی یا جایگاه اجتماعی فرد را منعکس می‏کندaccent(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

accent 3

واژه مصوب:

لهجه

تعریف:

گونه‏ای از زبان که ویژگی‌های تلفظی آن موقعیت جغرافیایی یا جایگاه اجتماعی فرد را منعکس می‏کند