Acceptance test

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


acceptance test(حمل‏ونقل هوایی)

واژه بیگانه:

acceptance test

واژه مصوب:

آزمون پذیرش

تعریف:

[حمل‏ونقل هوایی] آزمایش سخت‌افزارهای هواگَرد یا متعلقات آن تحت نظارت مشتری یا نمایندۀ قانونی او قبل از تحویل|||[رایانه و فنّاوری اطلاعات] آزمونی که با آن درستی کارکرد یک سامانۀ رایانه‏ای با داده‏های واقعی، برابر مشخصات مندرج در قرارداد و زمان مورد نظر کاربر، وارسی می‏شود


acceptance test(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

acceptance test

واژه مصوب:

آزمون پذیرش

تعریف:

[حمل‏ونقل هوایی] آزمایش سخت‌افزارهای هواگَرد یا متعلقات آن تحت نظارت مشتری یا نمایندۀ قانونی او قبل از تحویل|||[رایانه و فنّاوری اطلاعات] آزمونی که با آن درستی کارکرد یک سامانۀ رایانه‏ای با داده‏های واقعی، برابر مشخصات مندرج در قرارداد و زمان مورد نظر کاربر، وارسی می‏شود