Access level

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


access level(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

access level

واژه مصوب:

سطح دسترسی

تعریف:

سلسله‌مراتب ناظر بر سطح امنیت که برای تعیین میزان حساسیت داده‏های سامانۀ اطلاعات و صدور یا عدم صدور مجوز دسترسی کاربران به کار می‌رود


access level(رمزشناسی)

واژه بیگانه:

access level

واژه مصوب:

سطح دسترسی

تعریف:

سلسله‌مراتب ناظر بر سطح امنیت که برای تعیین میزان حساسیت داده‏های سامانۀ اطلاعات و صدور یا عدم صدور مجوز دسترسی کاربران به کار می‌رودaccess level(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

access level

واژه مصوب:

سطح دسترسی

تعریف:

سلسله‌مراتب ناظر بر سطح امنیت که برای تعیین میزان حساسیت داده‏های سامانۀ اطلاعات و صدور یا عدم صدور مجوز دسترسی کاربران به کار می‌رود