Access method

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


access method(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

access method

واژه مصوب:

روش دسترسی

تعریف:

روش یا کد برنامه‌ای در سامانۀ عامل رایانه که خدمات ورودی یا خروجی فراهم می‌کند


access method(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

access method

واژه مصوب:

روش دسترسی

تعریف:

روش یا کد برنامه‌ای در سامانۀ عامل رایانه که خدمات ورودی یا خروجی فراهم می‌کند