Accident

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

==accident(حمل‏ونقل دریایی)==واژه بیگانه: accidentواژه مصوب: سانحهتعریف: رویداد ناگواری که به بروز صدمات جانی یا وارد آمدن آسیب جدی به هواگَرد یا شناور منجر می‌شود==accident(حمل‏ونقل هوایی)==واژه بیگانه: accidentواژه مصوب: سانحهتعریف: رویداد ناگواری که به بروز صدمات جانی یا وارد آمدن آسیب جدی به هواگَرد یا شناور منجر می‌شود

accident(فلسفه)

واژه بیگانه:

accident

واژه مصوب:

عَرَض

تعریف:

هر یک از ویژگی‌های یک شیء که جزء ذات آن نیست و شیء با از دست دادنش همچنان همان که بود باقی می‌ماند