Accreditation body

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

accreditation body(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

accreditation body

واژه مصوب:

نهاد تأیید اعتبار

تعریف:

سازمان مستقلی که مسئول ارزیابی سایر سازمان‌ها براساس استاندارد مشخص و تأیید رسمی سازمان‌های حائز شرایط است