Action

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوaction(اعتیاد)

واژه بیگانه:

action 1

واژه مصوب:

اقدام

تعریف:

چهارمین مرحلۀ تغییر رفتار اعتیادی که در آن فرد به‌صورت جدی تلاش می‌کند رفتار اعتیادی‌ خود‌ را ترک کند|||متـ . مرحلۀ اقدام action stage


action(سینما و تلویزیون)

واژه بیگانه:

action 2

واژه مصوب:

حرکت! 

تعریف:

فرمان کارگردان برای آغاز رویداد صحنهaction(سینما و تلویزیون)

واژه بیگانه:

action 3

واژه مصوب:

رویداد 1

تعریف:

هر حرکتی که در برابر دوربین سینما یا تلویزیون روی می‏دهدaction(فیزیک)

واژه بیگانه:

action 4

واژه مصوب:

کنش 1

تعریف:

1. اثرگذاری نیرو بر جسم|||2. انتگرال زمانی مـربوط به تحـول هـر سامانۀ فیزیکی در فضای مکان ـ تکانه