Activator

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوactivator(خوردگی)

واژه بیگانه:

activator 2

واژه مصوب:

فعال‌ساز

تعریف:

[خوردگی، شیمی، مهندسی بسپار]‏ ماده‌ای که باعث واکنش‌پذیر شدن ماده‌ای دیگر می‌شود|||[فیزیک]‏ نوعی بی‌نظمی در بلورهای یونی یا نیم‌رسانا که باعث بروز درخشایی (luminescence) در آنها می‌شود


activator(شیمی)

واژه بیگانه:

activator 2

واژه مصوب:

فعال‌ساز

تعریف:

[خوردگی، شیمی، مهندسی بسپار]‏ ماده‌ای که باعث واکنش‌پذیر شدن ماده‌ای دیگر می‌شود|||[فیزیک]‏ نوعی بی‌نظمی در بلورهای یونی یا نیم‌رسانا که باعث بروز درخشایی (luminescence) در آنها می‌شودactivator(فیزیک)

واژه بیگانه:

activator 2

واژه مصوب:

فعال‌ساز

تعریف:

[خوردگی، شیمی، مهندسی بسپار]‏ ماده‌ای که باعث واکنش‌پذیر شدن ماده‌ای دیگر می‌شود|||[فیزیک]‏ نوعی بی‌نظمی در بلورهای یونی یا نیم‌رسانا که باعث بروز درخشایی (luminescence) در آنها می‌شودactivator(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

activator 2

واژه مصوب:

فعال‌ساز

تعریف:

[خوردگی، شیمی، مهندسی بسپار]‏ ماده‌ای که باعث واکنش‌پذیر شدن ماده‌ای دیگر می‌شود|||[فیزیک]‏ نوعی بی‌نظمی در بلورهای یونی یا نیم‌رسانا که باعث بروز درخشایی (luminescence) در آنها می‌شودactivator(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

activator 2

واژه مصوب:

فعال‌ساز

تعریف:

[خوردگی، شیمی، مهندسی بسپار]‏ ماده‌ای که باعث واکنش‌پذیر شدن ماده‌ای دیگر می‌شود|||[فیزیک]‏ نوعی بی‌نظمی در بلورهای یونی یا نیم‌رسانا که باعث بروز درخشایی (luminescence) در آنها می‌شود