Activity list

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

activity list(مدیریت-مدیریت پروژه)

واژه بیگانه:

activity list

واژه مصوب:

فهرست فعالیت‌ها

تعریف:

جدولی از فعالیت‌ها، شامل شرح و شناسانه و جزئیات هر فعالیت، که براساس آن اعضای پروژه به درکی مشترک از کاری که باید انجام شود، دست یابند