Adaptation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو
adaptation(سینما و تلویزیون)

واژه بیگانه:

adaptation 1

واژه مصوب:

اقتباس 1

تعریف:

ساختن فیلم براساس یک اثرِ ازپیش‌موجود


adaptation(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

adaptation 3

واژه مصوب:

انطباق 1

تعریف:

در نظریۀ تحول ‌شناختی پیاژه، فرایند تطبیق ساختارهای شناختی فرد برای برآوردن خواست‌های محیطی که شامل دو فرایند مکمل درون‌‌انطباق و برون‌انطباق استadaptation(علوم پایۀ پزشکی)

واژه بیگانه:

adaptation 3

واژه مصوب:

انطباق 1

تعریف:

در نظریۀ تحول ‌شناختی پیاژه، فرایند تطبیق ساختارهای شناختی فرد برای برآوردن خواست‌های محیطی که شامل دو فرایند مکمل درون‌‌انطباق و برون‌انطباق استadaptation(پزشکی)

واژه بیگانه:

adaptation 4

واژه مصوب:

سازگاری 1

تعریف:

[پزشکی] تطبیق بهنجار چشم با شدت‌های مختلف نور|||[زبان‏شناسی] فرایند تغییرآوایی وام‌واژه‌ها درجهت منطبق شدن با نظام‌ آوایی زبان وام‌گیرندهadaptation(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

adaptation 4

واژه مصوب:

سازگاری 1

تعریف:

[پزشکی] تطبیق بهنجار چشم با شدت‌های مختلف نور|||[زبان‏شناسی] فرایند تغییرآوایی وام‌واژه‌ها درجهت منطبق شدن با نظام‌ آوایی زبان وام‌گیرندهadaptation(سینما و تلویزیون)

واژه بیگانه:

adaptation 5

واژه مصوب:

فیلم اقتباسی

تعریف:

فیلمی که براساس اثری ازپیش‌موجود تولید شده باشد