Additive

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوadditive(خوردگی)

واژه بیگانه:

additive

واژه مصوب:

افزودنی

تعریف:

ماده‏ای که برای بهبود کارایی فراوردۀ نهایی به مادۀ دیگر می‏افزایند


additive(شیمی)

واژه بیگانه:

additive

واژه مصوب:

افزودنی

تعریف:

ماده‏ای که برای بهبود کارایی فراوردۀ نهایی به مادۀ دیگر می‏افزایندadditive(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

additive

واژه مصوب:

افزودنی

تعریف:

ماده‏ای که برای بهبود کارایی فراوردۀ نهایی به مادۀ دیگر می‏افزایندadditive(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

additive

واژه مصوب:

افزودنی

تعریف:

ماده‏ای که برای بهبود کارایی فراوردۀ نهایی به مادۀ دیگر می‏افزایند