Adequate security

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


adequate security(رمزشناسی)

واژه بیگانه:

adequate security

واژه مصوب:

امنیت کافی

تعریف:

امنیت متناسب با خطر و آسیب ناشی از تخریب یا سوءاستفاده یا دست‌کاری یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات


adequate security(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

adequate security

واژه مصوب:

امنیت کافی

تعریف:

امنیت متناسب با خطر و آسیب ناشی از تخریب یا سوءاستفاده یا دست‌کاری یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات