Advanced materials

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


advanced materials(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

advanced materials, high tech materials

واژه مصوب:

مواد پیشرفته

تعریف:

موادی که براثر بهسازی مواد معمولی یا تولید مهندسی‌شدۀ مواد نو حاصل می‌شوند و عموماً کاربری و کارایی و ارزش افزودۀ زیادی دارند


advanced materials(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

advanced materials, high tech materials

واژه مصوب:

مواد پیشرفته

تعریف:

موادی که براثر بهسازی مواد معمولی یا تولید مهندسی‌شدۀ مواد نو حاصل می‌شوند و عموماً کاربری و کارایی و ارزش افزودۀ زیادی دارند